AVÍS LEGAL

1. OBJECTE I GENERALITATS

Mitjançant el present document i de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria de comerç electrònic, posem a la seva disposició la següent informació en relació al lloc web www.copizza.es

Titular del lloc web: LARA UNION SL
Número d’identificació fiscal: B65331191
Domicili social: Carrer Andorra, 40 Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona.
Dades de contacte: admin@laraunion.com

El titular del lloc web es reserva el dret a actualitzar i modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web i la informació i / o continguts que en ella s’incorporen, així com la Política de Privadesa i la política de galetes.

L’accés al nostre lloc web per qualsevol usuari d’Internet implica l’acceptació i compliment de l’Avís Legal vigent en cada moment en què accedeixi a la pàgina web, així com de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

2. ÚS DEL LLOC WEB i RESPONSABILITAT

L’usuari és conscient i accepta expressament que l’ús de el present lloc web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat, comprometent-se a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de titular de la pàgina web o de tercers , o que pogués danyar o inutilitzar el present lloc web o, d’alguna manera, impedir o restringir la normal utilització.

El titular del lloc web adopta mesures de seguretat raonables i adequades per detectar l’existència de virus. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no poden garantir la inexistència de virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar l’ordinador, equip informàtic, dades o materials de l’usuari com conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts de la mateixa.

Lara Unió S.L, com a titular del lloc web, no serà, en cap cas, responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, així com, si és el cas, tampoc de les contingudes en altres llocs web als quals s’accedeix mitjançant enllaç des d’aquest lloc web.

El titular del lloc web no és responsable de les manifestacions o opinions (ni de la veracitat o exactitud de les mateixes) que pogués expressar l’usuari en els diferents serveis de comunicació (fòrums, xats, blogs, etc.), reservant-se el titular del lloc web el dret a eliminar comentaris i / o restringir la utilització del mateix, a aquests usuaris, sense previ avís, quan vulnerin la legalitat vigent.

3. HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

L’usuari i qualsevol persona física o jurídica que pretengui establir un hiperenllaç (links) des del seu lloc web a aquest lloc web, haurà d’obtenir una autorització prèvia de Lara Unió, S.L.

El present lloc posa a disposició de l’usuari, únicament per a la recerca i accés a informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllaços que permeten a l’usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents o gestionats per tercers.

El titular del lloc web no ofereix ni comercialitza, per si ni per mitjà de tercers, la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l’usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual o industrial, segons sigui el cas, sobre tots els continguts, informacions, textos, gràfics, imatges marques, logotips, disseny, programari, codis font, bases de dades, programes d’ordinador, marques, etc., així com qualsevol altre que pogués estar incorporat a aquest lloc web, són propietat de l’titular de la pàgina web o, en altre cas, estan sent utilitzats per aquest amb la corresponent autorització o cessió de drets dels seus respectius titulars.

A través d’aquest document no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el present lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants o continguts, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció , reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de l’esmentat lloc web o de qualsevol dels seus continguts o elements integrants, excepte en els casos en què s’autoritzi expressament pel titular dels drets o estigui legalment permès.

A més de la infracció dels referits drets de propietat intel·lectual i industrial, la realització de les conductes anteriorment descrites pot, igualment, suposar una infracció de la normativa de protecció de dades, de protecció de el dret a la intimitat, a l’honor ia la pròpia imatge , o de qualsevol altra norma que resulti d’aplicació.

Igualment, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que la infracció d’algun dels drets anteriorment esmentats permet el titular dels mateixos l’exercici de totes les accions legals pertinents que siguin procedents en la defensa dels seus legítims interessos.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El lloc web operat i controlat per Lara Unió, S.L. i l’usuari acorden expressament que totes les qüestions que puguin derivar-se de l’accés i / o ús del seu lloc web s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació comuna espanyola.

Lara Unió, S.L. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls i amb vista a resoldre qualsevol tipus de controvèrsia, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Si l’usuari és consumidor res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Igualment, i en compliment amb el que disposa la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11 / UE, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, l’usuari té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum, accessible a través de l’adreça d’Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

CAT