POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat estableix les bases sobre les que LARA UNION SL amb domicili en Carrer Andorra, 40 Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona, que actualment opera la marca comercial COpizza della Fundazione, tracta les dades personals facilitades per vostè a través de la pàgina web www.copizza.es.

Cada vegada que ens faciliti o sigui necessari que accedim a qualsevol tipus d’informació que per les seves característiques ens permeti identificar-lo, com el seu nom i cognoms, correu electrònic, etc. (En endavant, “Dades Personals”), estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està conforme amb ell.

Aquesta Política de Privadesa, a l’igual que el nostre Avís Legal i la nostra Política de Cookies, podria ser modificada. És la seva responsabilitat llegir-periòdicament, ja que és

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Per la mera visita a la pàgina web, les persones que accedeixin a aquest no faciliten informació personal ni queden obligats a facilitar-la. En cas que vostè desitgi sol·licitar informació sobre algun dels serveis a través de la mateixa haurà d’omplir el formulari corresponent.

El fet de no facilitar certa informació assenyalada com a obligatòria, pot comportar que no sigui possible dur a terme l’atenció de la seva sol·licitud.

Es presumeix que les dades facilitades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Aquell que faciliti informació de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades.

RESPONSABLE

Lara Unión, S.L.
Carrer Andorra, 40 Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona

FINALITAT

  1. Gestionar la relació contractual necessària pel desenvolupament de l’activitat sol·licitada.
  2. Gestionar i atendre les consultes, suggeriments o reclamacions rebudes.
  3. En cas d’obtenir el seu consentiment, gestionar l’enviament d’informació comercial dels nostres serveis, per correu electrònci o por qualsevol mitjà de comunicación electrónica equivalent.

LEGITIMACIÓ

  • Execució d’un contracte.
  • Interès legítim.
  • Consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS

Les dades no seran cedides a tercers, llevat d’obligació legal.
Aquestes dades podran ser objecte de tractament per terceres entitats prestadores de serveis, com ara prestadors de serveis informàtics.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzaran transferències internacionals.

DRETS

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a Vostè, la rectificació o supressió i, quan sigui procedent, la limitació del seu tractament, la seva oposició al tractament i el dret a la portabilitat de Responsable o per correu electrònic a l’adreça admin@laraunion.com. En cas que ho considerem necessari per poder identificar-lo, podrem sol·licitar-li còpia d’un document acreditant la seva identitat.

En el cas que el tractament estigui basat únicament en el seu consentiment, tindrà dret a revocar-lo en qualsevol moment.
Així mateix, Vostè tindrà dret a interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es).

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades necessàries per gestionar la relació contractual seran conservades fins a la finalització de la mateixa.

Les dades relatives a consultes, suggeriments o reclamacions seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar.

Les dades necessàries per a l’enviament d’informació comercial es conservaran fins que l’interessat s’oposi al seu tractament amb aquesta finalitat.

Independentment que tractem les seves dades durant el temps necessari per complir amb cada finalitat, posteriorment les conservarem degudament guardades i protegides, el que implica que estaran disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, ministeri fiscal o les administracions públiques competents, durant el temps en què poguessin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment amb la normativa vigent en cada moment (legislació de protecció de dades o Codi Civil, entre d’altres).

Un cop prescriguin les possibles accions, procedirem a la supressió de les dades personals.

Les dades que ens faciliti seran tractades adoptant els nivells de seguretat adequats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia.

En emplenar els diversos formularis i enviar la informació anteriorment indicada, Vostè manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa i, si escau, ens atorga el consentiment pel tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

CAT